Skip available courses

Available courses

Kursas skirtas išmokti atlikti pagrindines paieškos internete užduotis naudojantis naršykle ir panaudoti turimas paieškos priemones, pasižymėti paieškos rezultatus bei atspausdinti tinklalapius ir paieškos ataskaitas, begėti naudotis elektroninio pašto programine įranga laiškams išsiųsti ir gauti, prijungti dokumentus ir bylas kaip laiškų priedus.
Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M7 modulio testą.


Kursas skirtas išmokti naudotis pateikčių rengimo priemonėmis, sugebėti atlikti pagrindinius veiksmus: sukurti pateiktį, ją tvarkyti ir paruošti demonstruoti bei platinti, gebėti sukurti įvairią pateikčių medžiagą, skirtą skirtingoms auditorijoms bei skirtingoms situacijoms, naudoti įvairius skaidrių demonstravimo efektus.
Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M6 modulio testą.


Kursas skirtas suprasti pagrindines duomenų bazių sąvokas ir principus, išmokti pasinaudoti MS Access XP duomenų bazių programine įranga, gebėti suprojektuoti paprastą duomenų bazę, gauti informaciją iš turimos duomenų bazės, naudojantis užklausomis, pasirinkti ir surikiuoti duomenų bazėje esančius duomenis, sukurti ataskaitas ir jas keisti.
Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M5 modulio testą.


Kursas skirtas suprasti pagrindines skaičiuoklių sąvokas ir principus, išmokti pasinaudoti asmeniniame kompiuteryje esančia skaičiuoklių programine įranga, išmokti atlikti pagrindinius veiksmus, reikalingus sukurti, tvarkyti ir naudoti lentelę, atlikti standartines matematines ir logines operacijas, naudodamasis pagrindinėmis formulėmis ir funkcijomis.
Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M4 modulio testą.


Kursas skirtas išmokti naudotis asmeninio kompiuterio programine tekstų apdorojimo įranga, suprasti ir išmokti atlikti pagrindines tekstinių dokumentų parengimo ir tvarkymo operacijas, taisyti ir formatuoti dokumentus, papildyti juos grafikos elementais, lentelėmis, susipažinti su masinių laiškų parengimo technika ir dokumentų rengimo automatizavimo elementais.
Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M3 modulio testą.


Kursas skirtas išmokti naudotis pagrindinėmis asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijomis, gebėti efektyviai tvarkytis kompiuterio darbo terpėje. Išmokti manipuliuoti darbalaukio piktogramomis ir langais, naudotis paieškos galimybėmis, operacinėje sistemoje esančiomis paprasčiausiomis redagavimo ir failų spausdinimo valdymo priemonėmis.Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M2 modulio testą.
Kursas skirtas suprasti asmeninio kompiuterio sandarą, pagrindines informacinių technologijų sąvokas: duomenų laikymą pagrindinėje ir išorinėje atmintinėje, taikomosios programinės įrangos vietą visuomenėje, informacinių tinklų panaudojimą, asmeninių kompiuterių įtaką žmogaus sveikatai. Vartotojui suteikiama galimybė pasiruošti laikyti M1 modulio testą.

Šiuolaikinės projektavimo programos Revit Architecture aplinkoje lavinami kompiuterinio projektavimo įgūdžiai, įgyjamos teorinės ir praktinės pastatų ir interjero projektavimo žinios, išmokstama susieti projektą su realia aplinka, priderinamas reljefas, suformuojama aplinka, suteikiamas medžiagiškumas, kuriamos statinės ir dinaminės vizualizacijos su Autodesk 3ds Max Design programa.

Išmokstama kurti programas Microsoft Visual Studio sistemoje, projektuoti duomenu bazes Microsoft SQL serveryje, susipažįstama su C# programavimo kalba, SQL užklausų kalba, programų derinimu, grafinės vartotojo sąsajos projektavimu, kuriama virtualios įmonės informacinė sistema intranete.

Kurse mokoma kurti animacinius reklaminius klipus: filmuoti, fotografuoti, valdyti reklamos personažus, jų emocijas, parinkti siužetus, derinti spalvas, erdves, scenas. Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam įgūdžių tobulinimui, bei medžiagos montavimui, garso ir vaizdo efektų panaudojimui, reklaminio animacinio klipo kokybiškam užbaigimui.
Kursas skirtas moksleiviams, kurie nori susipažinti su šiandieninėmis kompiuterių programomis, kurios padės jiems paruošti pamokas. Kurse bus mokoma tvarkyti nuotraukas, garso ir video failus, aiškinama, kaip kuriami žaidimai, daug dėmesio skiriama saugiam darbui ir bendravimui internete. Baigiamajame projekte moksleiviai tėveliams pristatys visų mokslo metų darbelius.
Išmokstama 3D objektų modeliavimo, animavimo, vizualių efektų kūrimo Autodesk Maya 2010 programoje, nagrinėjami visi žingsniai, leidžiantys iš stilizuoto piešinuko gauti realistines vizualizacijas. Specialūs Maya įrankiai „nCloth“, „nParticles“, plaukų ir kailio emuliatorius leidžia sukurti bet kokius vizualius efektus, pagal fizikos dėsnius įvertinti minkštų ir kietų kūnų sąveiką, jų dinaminius pokyčius.

Susipažįstama su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis, mokomasi sumontuoti video medžiagą, sumiksuoti garso failus. Kurse supažindinama su architektūros programomis, aiškinama, kaip kuriami žaidimai. Baigiamajame projekte moksleiviai sukuria interneto svetainę, kurioje patalpina visus mokslo metų darbelius.

Išmokstama diegti turinio valdymo sistemas, administruoti jų vartotojus, valdyti modulius, kuriamos svetainės keliomis kalbomis, vartotojų forumai, galerijos, publikuojamos naujienos, projektuojamas ir kuriamas svetainių dizainas, susipažįstama su tinklapių kūrimo kalba HTML bei svetainės dizaino aprašymo CSS kalba.

Išmokstama dirbti grafikos apdorojimo programomis, įsisavinami duomenų formatai, susikuriama ir internete publikuojama asmeninė svetainė, parengiama grafinių darbų galerija, išmokstama publikuoti interneto serveriuose tekstą, grafiką ir vaizdo medžiagą.

Išmokstama modeliavimo, animacijos, vizualizacijos ir specialiųjų efektų kūrimo Autodesk 3ds Max Design programoje, suteikiamos praktinės 3D objektų kūrimo žinios, išaiškinamas virtualių kamerų naudojimas, formuojamos objekto judėjimo trajektorijos, redaguojamos grafinės scenos, apšvietimas, fonas, paviršiai, kuriamos vizualizacijos.

Susipažįstama su trimačio kompiuterinio modeliavimo pagrindais, išsiaiškinami 3D modeliavimo principus, išnagrinėjami pagrindiniai objektų konstravimo būdai ir technikos, sukuriami realistiški 3D pastatai ir jų aplinka, susipažįstama su pagrindiniais redagavimo instrumentais, operacijomis su objektais, objektų tekstūravimu, duomenų publikavimu internete.

Mokoma programavimo pradmenų C++ kalba, susipažįstama su vizualiu programavimu, kompiuterine grafika, animacija, išsiaiškinami pagrindiniai programavimo elementai, integruotos programų kūrimo aplinkos IDE privalumai, mokoma pasinaudoti esamomis žaidimų valdymo bibliotekomis, 2D ir 3D objektais, valdomi žaidimų veikėjai, projektuojamos bei tvarkomos žaidimų aplinkos.

Išmokstama kurti grafiškai patrauklius ir unikalius išgyvenimus (User exprerience) vartotojams paliekančius sprendimus internete bei darbalaukyje su naujausiomis Microsoft.NET ir Silverlight technologijomis.

Kompiuterinė grafika

scorm 2